ul. Rynek 40 lok. 207
Pon. - Pt. : 08:00 - 16:00

Wynagrodzenie

Close
77 433 81 70
Pon. - Pt. : 08:00 - 16:00

WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy jest uzgadniane z Klientem indywidualnie, a jego wysokość jest uzależniona od rodzaju sprawy, jej skomplikowania, koniecznego nakładu pracy oraz wartości przedmiotu sporu. W ramach zawieranej z klientem umowy dotyczącej postępowania sądowego, administracyjnego lub sądowoadministracyjnego dopuszczamy możliwość:

 • ustalenia wynagrodzenia za prowadzenie sprawy w danej instancji,
 • ustalenie wynagrodzenia za podejmowane czynności,
 • płatności wynagrodzenia w ratach

W rozliczeniach z Klientami stosujemy trzy warianty, tj. rozliczenie ryczałtowe, godzinowe oraz mieszane.

STAŁA OBSŁUGA PRAWNA

System rozliczeń miesięcznych za usługi radcy prawnego polecany w szczególności podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą. Wybierając taką formę obsługi prawnej Klient otrzymuje do dyspozycji za stałą cenę pakiet godzinowy usług prawnych, bez względu na przedmiot zlecanych zadań.

Poza standardowymi opcjami istnieje również możliwość przygotowania indywidualnego pakietu, w oparciu o zapotrzebowanie określone na podstawie dotychczasowej współpracy np. możliwość wykonywania czynności u Klienta.

ROZLICZENIA RYCZAŁTOWE

Ten rodzaj rozliczenia stosowany jest najczęściej w sprawach, w których można z góry przewidzieć nakład pracy. W przypadku powierzenia prowadzenia sprawy przedstawionej w czasie konsultacji, wynagrodzenie za konsultacje zostanie zaliczone  na poczet wynagrodzenia za prowadzenie sprawy.

 • Porada prawna cena – od 100 zł do 150 zł brutto,
 • Sporządzenie wniosku, pisma procesowego, pozwu – od 200,00 zł brutto,
 • Udział radcy prawnego w rozprawie – od 250,00 zł brutto,
 • Analiza umowy – od 200,00 zł brutto,
 • Sporządzenie umowy – od 250,00 zł brutto,
 • Zakładanie spółek prawa handlowego – od 1.500,00 zł brutto

SPRAWY SĄDOWE

W sprawach sądowych podstawę ustalenia wynagrodzenia stanowią stawki określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych  (Dz. U. z 2015 r., poz. 1804 ).
Stawki minimalne w sprawach sądowych cywilnych wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

 • do 500 zł – 90 zł ( 110,70 zł brutto )
 • powyżej 500 zł do 1.500 zł – 270 zł ( 332,10 zł brutto),
 • powyżej 1.500 zł do 5.000 zł – 900 zł ( 1.107 zł brutto),
 • powyżej 5.000 zł do 10.000 zł – 1.800 zł ( 2.214 zł brutto),
 • powyżej 10.000 zł do 50.000 zł – 3.600 zł ( 4.428 zł brutto),
 • powyżej 50.000 zł do 200.000 zł – 5.400 zł ( 6.642 zł brutto)
 • powyżej 200.000 zł do 2 000 000 zł – 10.800 zł ( 13.282 zł brutto),
 • powyżej 2000 000 zł do 5 000 000 – 15.000 zł ( 18.450 zł brutto ),
 • powyżej 5 000 000 – 25.000 zł ( 30.750 zł brutto )
Call Now ButtonZadzwoń teraz!