ul. Rynek 40 lok. 207
Pon. - Pt. : 08:00 - 16:00
Close
77 433 81 70
Pon. - Pt. : 08:00 - 16:00

KANCELARIA

Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Narolska-Żuchowicz

oferuje wszechstronną pomoc prawną dla Klientów indywidualnych i biznesowych. Kancelaria znajduje się w Nysie.

Kancelarię cechuje indywidualne podejście do każdego klienta. Orientacja na Klienta stanowiła i stanowi dla Kancelarii absolutny priorytet. Dzięki doświadczeniu i pełnemu zaangażowaniu w każdą prowadzoną sprawę gwarantujemy jakość oraz profesjonalizm świadczonych usług. Dbamy również o dobrą jakość relacji z Klientem stawiając na otwartość, przejrzystość i zrozumiałą komunikację na linii prawnik – Klient. Jesteśmy dyskretni i potrafimy słuchać. Każdą sprawę poddajemy gruntownej analizie, która pozwala nam dobrać optymalne i najbardziej efektywne środki działania.

Kancelaria reprezentuje Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz przed innymi instytucjami powołanymi do rozpoznawania sporów.

Istnieje możliwość uzyskania pomocy prawnej drogą elektroniczną.

Zapraszamy do współpracy.

Doświadczenie

Planowość

Rzetelność

Zadowolenie klientów

USŁUGI

PRAWO CYWILNE
 • SPRAWY WIECZYSTOKSIĘGOWE
 • SPORZĄDZANIE PROJEKTÓW UMÓW
 • SPRAWY O ZAPŁATĘ, WINDYKACJA
 • ZADOŚĆUCZYNIENIA I ODSZKODOWANIA
 • BŁĘDY MEDYCZNE
 • POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNE
PRAWO RODZINNE
 • ROZWODY
 • SEPARACJE
 • SPRAWY MAJĄTKOWE MAŁŻONKÓW
 • ALIMENTY
 • WŁADZA RODZICIELSKA
 • KONTAKTY
 • UZNANIE DZIECKA I ZAPRZECZENIE OJCOSTWA
SPADKI
 • SPRAWY W ZAKRESIE NABYCIA BĄDŹ ODRZUCENIA SPADKU
 • TESTAMENTY
 • DZIAŁ SPADKU
 • ZACHOWEK
 • ZAPISY TESTAMENTOWE
PRAWO KONSUMENCKIE
 • UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA
 • REKLAMACJA
 • ROSZCZENIA Z GWARANCJI I RĘKOJMI
 • WADY TOWARÓW
NIERUCHOMOŚCI
 • OCHRONA PRAW LOKATORÓW
 • USTALENIE STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI
 • ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI
 • SŁUŻEBNOŚCI
 • ZASIEDZENIE
 • ANALIZA UMÓW KUPNA-SPRZEDAŻY
  ( W TYM UMÓW DEWELOPERSKICH )
PRAWO ADMINISTRACYJNE
 • REPREZENTACJA PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
 • REPREZENTACJA W POSTĘPOWANIACH SĄDOWO-ADMINISTRACYJNYCH
 • SPRAWY PODATKOWE
 • SPORZĄDZANIE WNIOSKÓW, ODWOŁAŃ I SKARG NA DECYZJĘ ADMINISTRACYJNE
PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
 • USTALENIE PRAWA DO WCZEŚNIEJSZEJ EMERYTURY
 • EMERYTURY POMOSTOWE
 • RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY
 • OPRACOWANIE I OPINIOWANIE UMÓW O PRACĘ
 • ODSZKODOWANIA ZA NIEZGODNE Z PRAWEM ROZWIĄZANIE STOSUNKU PRACY
 • DOCHODZENIE ZALEGŁYCH WYNAGRODZEŃ
 • PRZYGOTOWYWANIE REGULAMINÓW PRACY I WYNAGRADZANIA
 • REPREZENTACJA KLIENTÓW PRZED SĄDAMI W ZAKRESIE PRAWA PRACY
PRAWO GOSPODARCZE
 • OBSŁUGA PRAWNA PRZEDSIĘBIORCÓW
 • PROJEKTY UCHWAŁ ORGANÓW SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO
 • ZAKŁADNANIE I LIKWIDOWANIE SPÓŁEK
 • PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW REJESTROWYCH DO KRS
 • ZASKARŻANIE UCHWAŁ ORGNAÓW SPÓŁEK
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
 • OBSŁUGA PRAWNA PRZEDSIĘBIORCÓW
 • DORADZTWO PRAWNE DOTYCZĄCE WYBORU FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚĆI
 • POMOC PRAWNA W SPRAWACH PRACOWNICZYCH
 • ANALIZA, OPRACOWYWANIE UMÓW W ZAKRESIE ZAKAZU KONKURENCJI W TRAKCIE ZATRUDNIENIA ORAZ PO ZAKOŃCZENIU STOSUNKU PRACY
 • PRZYGOTOWYWANIE AKTÓW WEWNĘTRZNYCH DLA SPÓŁEK, TAKICH JAK: REGULAMINY, UCHWAŁY ZARZĄDU, UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA
 • SPORZADZANIE ODWOŁAŃ OD DECYZJI ORGANÓW ADMINISTRACJI
 • PRZYGOTOWYWANIE I KIEROWANIE SKARG DO SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH
 • REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH PRZEDSĄDOWYCH I SĄDOWYCH

ZESPÓŁ

Aby pomóc Państwu z problemami dotyczącymi bardzo różnorodnej tematyki, Kancelaria pozostaje we współpracy z doświadczonym biurem rachunkowym, notariuszami, biegłymi, tłumaczami przysięgłymi oraz innymi radcami prawnymi. Pozwala to na zaoferowanie Państwu szerszego zakresu usług i płynną obsługę każdego Klienta, którego zlecenie zostało przyjęte.

Katarzyna
Narolska-Żuchowicz

Radca prawny

Założycielka i właścicielka Kancelarii. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwesrystetu Wrocławskiego. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu. W ramach doskonalenia zawodowego, poszerzając zakres swojej działaności zawodowej, ukończyła studia podyplomowe na kierunku Mediacja sądowa i pozasądowa oraz Prawo i Gospodarka Unii Europejskiej.

Zawód radcy prawnego wykonywała początkowo w ramach stosunku pracy, gdzie zdobywała doświadczenie w obsłudze podmiotów indywidualnych i gospodarczych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym i administracyjnym, prawie pracy oraz dochodzeniu odszkodowań i zadośćuczynień w związku z wypadkami. Posiada doświadczenie w obsłudze spółek handlowych.

Alicja Paprzycka

Radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywała świadcząc pomoc w obsłudze klientów prywatnych, jak i tych prowadzących działalność gospodarczą. Jej dotychczasowa praktyka zawodowa pozwoliła ugruntować i poszerzyć zdobytą wiedzę teoretyczną, a także wzbogacić ją o szerokie umiejętności praktyczne.

Świadczy usługi prawne, które głównie opierają się na zapewnieniu pomocy w sprawach rodzinnych, szczególnie jeżeli chodzi o rozwód, spór o alimenty, kontakty z dzieckiem, pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej.

Odpowiedzialna za realizację strategii marketingowej oraz nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Kancelarii.

Karolina Cisowska

Radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego w Opolu. Doświadczenie zawodowe zdobywała już w czasie studiów w kancelariach prawnych.

Posiada kompetencje w zakresie sporządzania pism procesowych, opinii prawnych i umów, a także wsparcia merytorycznego klienta na etapie zarówno przedsądowym jak i sądowym. W Kancelarii jest odpowiedzialna za prowadzenie postępowań windykacyjnych oraz tych związanych z upadłością konsumencką.

WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy jest uzgadniane z Klientem indywidualnie, a jego wysokość jest uzależniona od rodzaju sprawy, jej skomplikowania, koniecznego nakładu pracy oraz wartości przedmiotu sporu. W ramach zawieranej z klientem umowy dotyczącej postępowania sądowego, administracyjnego lub sądowoadministracyjnego dopuszczamy możliwość:

 • ustalenia wynagrodzenia za prowadzenie sprawy w danej instancji,
 • ustalenie wynagrodzenia za podejmowane czynności,
 • płatności wynagrodzenia w ratach

W rozliczeniach z Klientami stosujemy trzy warianty, tj. rozliczenie ryczałtowe, godzinowe oraz mieszane.

STAŁA OBSŁUGA PRAWNA

System rozliczeń miesięcznych za usługi radcy prawnego polecany w szczególności podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą. Wybierając taką formę obsługi prawnej Klient otrzymuje do dyspozycji za stałą cenę pakiet godzinowy usług prawnych, bez względu na przedmiot zlecanych zadań.

Poza standardowymi opcjami istnieje również możliwość przygotowania indywidualnego pakietu, w oparciu o zapotrzebowanie określone na podstawie dotychczasowej współpracy np. możliwość wykonywania czynności u Klienta.

ROZLICZENIA RYCZAŁTOWE

Ten rodzaj rozliczenia stosowany jest najczęściej w sprawach, w których można z góry przewidzieć nakład pracy. W przypadku powierzenia prowadzenia sprawy przedstawionej w czasie konsultacji, wynagrodzenie za konsultacje zostanie zaliczone  na poczet wynagrodzenia za prowadzenie sprawy.

 • Porada prawna cena – od 100 zł do 150 zł brutto,
 • Sporządzenie wniosku, pisma procesowego, pozwu – od 200,00 zł brutto,
 • Udział radcy prawnego w rozprawie – od 250,00 zł brutto,
 • Analiza umowy – od 200,00 zł brutto,
 • Sporządzenie umowy – od 250,00 zł brutto,
 • Zakładanie spółek prawa handlowego – od 1.500,00 zł brutto

SPRAWY SĄDOWE

W sprawach sądowych podstawę ustalenia wynagrodzenia stanowią stawki określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych  (Dz. U. z 2015 r., poz. 1804 ).
Stawki minimalne w sprawach sądowych cywilnych wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

 • do 500 zł – 90 zł ( 110,70 zł brutto )
 • powyżej 500 zł do 1.500 zł – 270 zł ( 332,10 zł brutto),
 • powyżej 1.500 zł do 5.000 zł – 900 zł ( 1.107 zł brutto),
 • powyżej 5.000 zł do 10.000 zł – 1.800 zł ( 2.214 zł brutto),
 • powyżej 10.000 zł do 50.000 zł – 3.600 zł ( 4.428 zł brutto),
 • powyżej 50.000 zł do 200.000 zł – 5.400 zł ( 6.642 zł brutto)
 • powyżej 200.000 zł do 2 000 000 zł – 10.800 zł ( 13.282 zł brutto),
 • powyżej 2000 000 zł do 5 000 000 – 15.000 zł ( 18.450 zł brutto ),
 • powyżej 5 000 000 – 25.000 zł ( 30.750 zł brutto )

KONTAKT

Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Narolska-Żuchowicz

Adres: ul. Rynek 40 lok. 207
Tel. 77 433 – 81 – 70
Kom. 509-646-157
E-mail: kancelaria-narolska@wp.pl
www. kancelarianysa.pl

Godziny pracy: 8:00 – 16:00 ( od poniedziałku do piątku )

Numer rachunku bankowego: 79 1020 3714 0000 4502 0283 9108
* dla przelewów zagranicznych BPKOPLPW 79 1020 3714 0000 4502 0283 9108

W Kancelarii istnieje możliwość płatności kartą.

ZAPYTANIE O KONSULTACJE

DOJAZD

Z dniem 12 kwietnia 2021 r. siedziba Kancelarii została przeniesiona do budynku Galerii Nyskiej przy ul. Rynek 40 lokal 207 na II piętrze (budynek naprzeciwko poprzedniego). Wejście do Kancelarii odnajdą Państwo z każdej strony Galerii Nyskiej, zarówno od strony ul. Krzywoustego (tzw. Zamkniętej), naprzeciwko wejścia do Cukierni „ Bombonierka” czy pomnika Józefa Piłsudskiego. Kancelaria mieści na II piętrze, na końcu korytarza po lewej stronie od wyjścia z wind w lokalu nr 207 . W budynku znajdują się schody ruchome oraz winda.

Call Now ButtonZadzwoń teraz!