ul. Rynek 40 lok. 207
Pon. - Pt. : 08:00 - 16:00

Usługi

Close
77 433 81 70
Pon. - Pt. : 08:00 - 16:00

USŁUGI

PRAWO CYWILNE
 • SPRAWY WIECZYSTOKSIĘGOWE
 • SPORZĄDZANIE PROJEKTÓW UMÓW
 • SPRAWY O ZAPŁATĘ, WINDYKACJA
 • ZADOŚĆUCZYNIENIA I ODSZKODOWANIA
 • BŁĘDY MEDYCZNE
 • POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNE
PRAWO RODZINNE
 • ROZWODY
 • SEPARACJE
 • SPRAWY MAJĄTKOWE MAŁŻONKÓW
 • ALIMENTY
 • WŁADZA RODZICIELSKA
 • KONTAKTY
 • UZNANIE DZIECKA I ZAPRZECZENIE OJCOSTWA
SPADKI
 • SPRAWY W ZAKRESIE NABYCIA BĄDŹ ODRZUCENIA SPADKU
 • TESTAMENTY
 • DZIAŁ SPADKU
 • ZACHOWEK
 • ZAPISY TESTAMENTOWE
PRAWO KONSUMENCKIE
 • UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA
 • REKLAMACJA
 • ROSZCZENIA Z GWARANCJI I RĘKOJMI
 • WADY TOWARÓW
NIERUCHOMOŚCI
 • OCHRONA PRAW LOKATORÓW
 • USTALENIE STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI
 • ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI
 • SŁUŻEBNOŚCI
 • ZASIEDZENIE
 • ANALIZA UMÓW KUPNA-SPRZEDAŻY
  ( W TYM UMÓW DEWELOPERSKICH )
PRAWO ADMINISTRACYJNE
 • REPREZENTACJA PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
 • REPREZENTACJA W POSTĘPOWANIACH SĄDOWO-ADMINISTRACYJNYCH
 • SPRAWY PODATKOWE
 • SPORZĄDZANIE WNIOSKÓW, ODWOŁAŃ I SKARG NA DECYZJĘ ADMINISTRACYJNE
PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
 • USTALENIE PRAWA DO WCZEŚNIEJSZEJ EMERYTURY
 • EMERYTURY POMOSTOWE
 • RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY
 • OPRACOWANIE I OPINIOWANIE UMÓW O PRACĘ
 • ODSZKODOWANIA ZA NIEZGODNE Z PRAWEM ROZWIĄZANIE STOSUNKU PRACY
 • DOCHODZENIE ZALEGŁYCH WYNAGRODZEŃ
 • PRZYGOTOWYWANIE REGULAMINÓW PRACY I WYNAGRADZANIA
 • REPREZENTACJA KLIENTÓW PRZED SĄDAMI W ZAKRESIE PRAWA PRACY
PRAWO GOSPODARCZE
 • OBSŁUGA PRAWNA PRZEDSIĘBIORCÓW
 • PROJEKTY UCHWAŁ ORGANÓW SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO
 • ZAKŁADNANIE I LIKWIDOWANIE SPÓŁEK
 • PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW REJESTROWYCH DO KRS
 • ZASKARŻANIE UCHWAŁ ORGNAÓW SPÓŁEK
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
 • OBSŁUGA PRAWNA PRZEDSIĘBIORCÓW
 • DORADZTWO PRAWNE DOTYCZĄCE WYBORU FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚĆI
 • POMOC PRAWNA W SPRAWACH PRACOWNICZYCH
 • ANALIZA, OPRACOWYWANIE UMÓW W ZAKRESIE ZAKAZU KONKURENCJI W TRAKCIE ZATRUDNIENIA ORAZ PO ZAKOŃCZENIU STOSUNKU PRACY
 • PRZYGOTOWYWANIE AKTÓW WEWNĘTRZNYCH DLA SPÓŁEK, TAKICH JAK: REGULAMINY, UCHWAŁY ZARZĄDU, UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA
 • SPORZADZANIE ODWOŁAŃ OD DECYZJI ORGANÓW ADMINISTRACJI
 • PRZYGOTOWYWANIE I KIEROWANIE SKARG DO SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH
 • REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH PRZEDSĄDOWYCH I SĄDOWYCH
Call Now ButtonZadzwoń teraz!